Lớp dạy kèm cần gia sư nhận ngày 06-09-2018

Tổng hợp các lớp cần gia sư nhận dạy ngày 06-09-2018 (KHÔNG THU PHÍ NHA CÁC BẠN)

Các bạn gia sư nhận lớp thành công có tinh thần gốp phần xây dựng cho hoạt động của trung tâm ngày một lớn mạnh có thể trích một phần lương gửi về trung tâm (phần này trong tâm sẽ công khai trên website). Số tiền này trung tâm sẽ dùng một phần cho việc quảng cáo website và xây xựng quỹ khuyến học cho các bạn sinh viên-học sinh nghèo học giỏi tỉnh Quảng Nam đây là quê hương của quản lý trung tâm. Tất cả các chi phí cho việc quảng cáo hay quỹ khuyến học sẽ được trung tâm công khai đầy đủ trên trungtamgiasubachkhoa.com.

Các bạn gia sư khi nhận lớp trung tâm sẽ công khai thông tin các bạn trên website và tình trạng lớp thành công hay thất bại sẽ được trung tâm cập nhật sau 1 tháng kể từ ngày nhận lớp. Số tiền các bạn ủng hộ hoạt động trung tâm cũng gây quỹ khuyến học sẽ được cập nhật ngay khi trung tâm nhận được.

Các bạn chia sẽ và like fanpage để trung tâm hoạt động tốt hơn trong việc tìm lớp miễn phí cho các bạn nhé, chung tay cùng giúp đỡ gia sư có lớp dạy kèm và không mất phí nhé. Fanpage: https://www.facebook.com/Trung-tâm-gia-sư-KHÔNG-THU-PHÍ-Không-qua-trung-gian-689780661396079

trung tam gia su bach khoa – gia su toan bang tieng anh – day toan bang tieng anh – gia su day hoc sinh quoc te

 

Mã số: 23

Cần tìm :  GIA SƯ NAM HOẶC NỮ DẠY NỮ 50T

Dạy   :  TIN CƠ BẢN-VĂN PHÒNG

Thời gian dạy:   CẢ NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-200.000/BUỔI

Khu vực:  KHU ĐÔ THỊ ĐỊNH CÔNG, HOÀNG MAI, HÀ NỘI

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

 

Mã số: 21

Cần tìm :  SINH VIÊN NAM/NỮ HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TIỂU HỌC NĂM 2 HOẶC NĂM 3 DẠY NAM

Dạy   :  T-TV LỚP 1

Thời gian dạy:   TỐI 7H->8H T2->6

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 5 BUỔI-1.200.000/THÁNG 

Khu vực:  TRƯƠNG NỮ VƯƠNG, GẦN NGUYỄN HỮU THỌ, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

 

Mã số: 22

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ DẠY NAM

Dạy   :  BÁO BÀI LỚP 8

Thời gian dạy:   TỐI 8H CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 5 BUỔI-2.000.000/THÁNG 

Khu vực:  XÓM 1, TRÀNG DUỆ, LÊ LỢI, AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

 

Mã số: 20C

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  HÓA LỚP 11

Thời gian dạy:   TỐI CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-1.000.000/THÁNG 

Khu vực:  NGUYỄN VĂN TRỘI, VĨNH ĐIỆN, QUẢNG NAM

Tình Trạng: Đã  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Bạn Thu Hiền 01676594032 nhận lớp ngày 05-09-2018 tình trạng nhận lớp thành công/thất bại chờ gia sư thông báo sau.

 

Mã số: 20B

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  LÝ LỚP 11

Thời gian dạy:   TỐI CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-1.000.000/THÁNG 

Khu vực:  NGUYỄN VĂN TRỘI, VĨNH ĐIỆN, QUẢNG NAM

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

 

Mã số: 20A

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  TOÁN LỚP 11

Thời gian dạy:   TỐI CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-1.000.000/THÁNG 

Khu vực:  NGUYỄN VĂN TRỘI, VĨNH ĐIỆN, QUẢNG NAM

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

 

Mã số: 19

Cần tìm :  SINH VIÊN NAM/NỮ DẠY NAM

Dạy   :  TL LỚP 7

Thời gian dạy:   TỐI CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-800.000/THÁNG 

Khu vực:  TRƯỜNG CHINH, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Bạn quỳnh giao 0966677904 nhận lớp ngày 04-09-2018 tình trạng nhận lớp thành công/thất bại chờ thông báo sau.

 

Mã số: 18

Cần tìm :  SINH VIÊN NAM/NỮ DẠY NỮ LỚP 8+ NAM LỚP 6

Dạy   :  T-V-AV LỚP 8+6

Thời gian dạy:   TỐI 5H30-> CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 5 BUỔI-3.000.000/THÁNG 

Khu vực:  BỜ KÈ NGUYỄN DU, LONG XUYÊN, AN GIANG

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

 

Mã số: 17

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ DẠY 1 NAM 40T (DẠY TẠI TRUNG TÂM NÊN CÁC BẠN YÊN TÂM)

Dạy   :  AVGT

Thời gian dạy:   TỐI 7H30 CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-1.500.000/THÁNG 

Khu vực:  TRẦN PHƯỚC THÀNH, CẨM LỆ, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Đã  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Bạn Bảo Tú 01626207203 nhận lớp ngày 05-09-2018 tình trạng nhận lớp thành công/thất bại chờ gia sư thong báo sau.

 

Mã số: 16C

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NAM/NỮ DẠY NAM

Dạy   :  TIẾNG ANH LỚP 9

Thời gian dạy:   TỐI CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 1 BUỔI-1.000.000/THÁNG 

Khu vực:  PARK CITY HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

 

Mã số: 16B

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NAM/NỮ DẠY NAM

Dạy   :  VĂN LỚP 9

Thời gian dạy:   TỐI CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 1 BUỔI-1.000.000/THÁNG 

Khu vực:  PARK CITY HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

 

Mã số: 16A

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NAM/NỮ DẠY NAM

Dạy   :  TOÁN LỚP 9

Thời gian dạy:   TỐI CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 1 BUỔI-1.000.000/THÁNG 

Khu vực:  PARK CITY HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

 

Mã số: 14

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NAM/NỮ DẠY NAM

Dạy   :  TOÁN LỚP 10

Thời gian dạy:   TỐI CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-2.400.000/THÁNG 

Khu vực:  LÊ THỊ HỒNG GẤM, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Đã  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Thầy nhật anh 0935929114 nhận lớp ngày 04/09/2018 tình trạng nhận lớp thành công/thất bại chờ gia sư thông báo sau.

 

Mã số: 15

Cần tìm :  GIA SƯ NAM/NỮ DẠY NỮ SINH ĐH NGOẠI NGỮ NĂM 3 ĐÃ CÓ N3

Dạy   :  TIẾNG NHẬT

Thời gian dạy:   TỐI CÁC NGÀY SẮP XẾP+SẮP XẾP THÊM VỚI GIA SƯ

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-4.000.000/THÁNG 

Khu vực:  ĐỐNG ĐA, HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

 

Mã số: 13

Cần tìm :  SV NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  T-TV LỚP 3

Thời gian dạy:   TỐI 6H T3,5,7

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-900.000/THÁNG 

Khu vực:  TÔ HỮU, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Đã  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Sv thảo 0934849280 nhận lớp 27/08/18 tình trạng nhận lớp thành công, gia sư hẹn cuối tháng lãnh lương ủng hộ về tt sau.

 

Mã số: 12

Cần tìm :  SV NỮ NĂM 3 HOẶC NĂM 4 DẠY NỮ HỌC QUỐC TẾ SINGAPO

Dạy   :  AV LỚP 4 KÈM THÊM T-TV

Thời gian dạy:   TỐI 7H30 T5+TỐI 6H T7,CN

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-1.500.000/THÁNG 

Khu vực:  THANH SƠN, HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Lớp báo sv trể nên Phụ huynh đã có sv rồi ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

 

Mã số: 11

Cần tìm :  GIA SƯ NAM/NỮ DẠY NỮ 40T

Dạy   :  TIẾNG HÀN

Thời gian dạy:   SẮP XẾP THEO GIA SƯ

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-3.000.000/THÁNG 

Khu vực:  BẦU LÂM, XUYÊN MỘC, VŨNG TÀU

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

 

Mã số: 10

Cần tìm :  SINH VIÊN NAM/NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  TLH LỚP 10

Thời gian dạy:   CHIỀU HOẶC TỐI SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-1.200.000/THÁNG 

Khu vực:  LÊ HỮU TRÁC, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: lớp ph hủy ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

 

Mã số: 09

Cần tìm :  SINH VIÊN NAM/NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  TIẾNG ANH LỚP 10

Thời gian dạy:   CHIỀU HOẶC TỐI SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-900.000/THÁNG 

Khu vực:  LÊ HỮU TRÁC, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: lớp ph hủy ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

 

Mã số: 08

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  T-TV LỚP 1 

Thời gian dạy:   TỐI 7H30 SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-900.000/THÁNG 

Khu vực:  PHAN CHU TRINH, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

 

Mã số: 07

Cần tìm :  GIA SƯ NỮ/NAM DẠY NAM 35T

Dạy   :  TIẾNG HOA GIAO TIẾP TỪ ĐẦU

Thời gian dạy:   SẮP XẾP TOÀN THỜI GIAN

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-2.000.000/THÁNG 

Khu vực:  NGÃ BA GIỒNG, XUÂN THỚI THƯỢNG, HÓC MÔN, HCM

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

gia su bach khoa – gia su day toan bang tieng anh – day kem toan bang tieng anh – gia su hoc sinh quoc te

 

Mã số: 06

Cần tìm :  GIA SƯ NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  AV LỚP 7 CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP

Thời gian dạy:   HS RẢNH SẮP XẾP  TỐI+CUỐI TUẦN T7,CN CẢ NGÀY

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-2.500.000/THÁNG 

Khu vực:  CỐNG QUỲNH, QUẬN 1, HCM

Tình Trạng: Đã  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Cô trúc 0909993245 nhận lớp 24/08/18 tình trạng nhận lớp thành công/thất bại chờ gia sư báo sau

 

Mã số: 05

Cần tìm :  GIA SƯ NỮ/NAM DẠY NỮ 42T

Dạy   :  TIẾNG HÀN

Thời gian dạy:   SẮP XẾP TOÀN THỜI GIAN

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 1 BUỔI-1.000.000/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, QUẬN 7, HCM

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

 

Mã số: 04

Cần tìm :  GIA SƯ NỮ/NAM DẠY NỮ 40T

Dạy   :  TIN VP

Thời gian dạy:   SÁNG HOẶC CHIỀU

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-2.400.000/THÁNG 

Khu vực:  CẦU BÍNH, THỦY YÊN, HẢI PHÒNG

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

gia sư bách khoa – gia sư dạy toán bằng tiếng anh – dạy kèm toán bằng tiếng anh – gia sư học sinh quốc tế

 

Mã số: 03

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  BÁO BÀI T-TV LỚP 2

Thời gian dạy:   TỐI  6H

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 4 BUỔI-1.200.000 đ/THÁNG (LỚP NÀY QUA PHỤ HUYNH THƯƠNG LƯỢNG LẠI VỚI GIA SƯ, BAN ĐẦU TT BÁO LÀ 5B/2,4 TRIỆU)

Khu vực:  TÙNG THIỆN VƯƠNG, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: ĐÃ GIAO  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

BẠN GIANG SĐT 01659208413 NHẬN LỚP NGÀY 16-08-2018 TÌNH TRẠNG THÀNH CÔNG GIA SƯ NÓI CUỐI THÁNG SẼ ỦNG HỘ VỀ TT SAU.

 

Mã số: 02

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NAM DẠY NỮ 40T-ĐẦU THÁNG 9 HỌC

Dạy   :  IELTS 5.5

Thời gian dạy:   TỐI  5H

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-3.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  KHÂM THIÊN, HÀ NỘI

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

 

Mã số: 01

Cần tìm :  GIA SƯ NAM/NỮ DẠY NỮ 34T

Dạy   :  TIẾNG HOA GIAO TIẾP

Thời gian dạy:   CHIỀU T7+SÁNG HOẶC CHIỀU CN

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-1.800.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG 11, QUẬN 6, HCM

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *