Lớp dạy kèm cần gia sư dạy ngay

LỚP MỚI VỪA CẬP NHẬT THÊM MỜI CÁC BẠN VÀO XEM:
Lh nhận lớp: Nhắn tin qua zalo về 0909774995 nội dung là TÊN+TUỔI+SĐT+Mã số
lớp (MSL) mình muốn nhận. Trung tâm sẽ trả lời các bạn trong giờ làm việc T2->7 sáng 8h-11h30 và chiều 14h-17h30.MSL: 2899B
MÔN DẠY: PIANO HS LỚP 11
LUONG: TUẦN 1 BUỔI/1H/200K
THỜI GIAN HỌC: SÁNG CN 8H
YC: GIA SƯ NỮ DẠY NỮ LỚP 11
ÐC: NGUYỄN SĨ SÁCH , P12, TAN BÌNH


MSL: 2899A
MÔN DẠY: T-TV LỚP 4(CHỦ YẾU TV)
LUONG: 2B/1,6TR
THỜI GIAN HỌC: SẮP XẾP
YC: GIA SƯ NỮ DẠY NAM
ÐC: NGUYỄN SĨ SÁCH , P12, TAN BÌNH


MSL: T416
MÔN DẠY: AVGT LỚP 1
LUONG: 2B/2 TR
THỜI GIAN HỌC: SẮP XẾP VỚI HS
YC: GIA SƯ NỮ DẠY NỮ
ÐC: HÀ HUY GIÁP , KDV NAM LONG , Q12


MSL: 3025A
MÔN DẠY: AV NGỮ PHÁP LỚP 7+9
LUONG: 2B/2,2TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI T24
YC: GIA SƯ NỮ DẠY 2 NỮ
ÐC: NGUYỄN THANH SƠN , T ML , Q2


MSL: 3031
MÔN DẠY: Big Data – rành về ngôn ngữ Python
LUONG: 2b /1b/250k
THỜI GIAN HỌC: SẮP XẾP
YC: GIA SƯ NAM NỮU DYJA NAM SV N3
ÐC: NGUYỄN TRÃI, Q5


MSL: N527 B(10 tháng 8 học )
MÔN DẠY: TLH LỚP 10
LUONG: 3B/3TR
THỜI GIAN HỌC: GIA SƯ NAM NỮ DẠY NAM
YC: GIA SƯ NAM NỮ DẠY NAM
ÐC: XÃ TRUNG CHÁNH,HÓC MÔN


MSL: 3007
MÔN DẠY: TLH LỚP 10
LUONG: 3B/ 3 TR
THỜI GIAN HỌC: SẮP XẾP VỚI HS
YC: GIA SƯ NAM NỮ DẠY NAM
ÐC: ĐS 6, BÌNH TRƯNG TÂY , Q2


MSL: 3015B
MÔN DẠY: AV LỚP 8 LÊN 9
LUONG: 4B/2 TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI 6H T246 CN
YC: SV NỮ DẠY NỮ
ÐC: LÊ THỊ RIÊNG , THỚI AN , Q12


MSL: 3015A
MÔN DẠY: ORGAN
LUONG: TUẦN 5 BUỔI /(1 BUỔI /1H/150K)
THỜI GIAN HỌC: T2 ĐẾN T6 LÚC 6H
YC: SV HAY GS NAM NỮ DẠY NAM 42T
ÐC: LÊ THỊ RIÊNG , THỚI AN , Q12


MSL: 2997
MÔN DẠY: DẠY VẼ THI ĐẦU VÀO ĐH KIẾN TRÚC
LUONG: 1H/200K (TUÂN 5B/1B/1H )
THỜI GIAN HỌC: CHIỀU 5H-6H T2 ĐẾN T6
YC: GIA SƯ NAM NỮ DẠY NỮ
ÐC: LÊ THÁNH TÔNG , TÂN PHÚ


MSL: 2102-217
MÔN DẠY: VẼ BÉ TRAI 6T
LUONG: 2B/1,6TR
THỜI GIAN HỌC: SÁNG T7,CN
YC: GIA SƯ NAM DẠY NAM 6T
ÐC: NGÃ 3 HỒNG CHÂU, QL22, HÓC MÔN


MSL: 2974
MÔN DẠY: TIẾNG HOA
LUONG: 3B/3 TR
THỜI GIAN HỌC: SẮP XẾP VỚI HV
YC: GIA SƯ NỮ DẠY NAM 40T
ÐC: TRẦN XUÂN SOẠN Q7


MSL: 2342
MÔN DẠY: LÝ LỚP 11
THỜI GIAN HỌC: TỐI T7 7H
YC: GIA SƯ/SV NỮ DẠY NỮ
ÐC: C/C HOÀNG ANH GIA LAI, PHƯỚC KIỂNG, NHÀ BÈ


MSL: 2670B
MÔN DẠY: LÝ LỚP 11
LUONG: 1B/1 TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI T246 7H
YC: GIA SƯ NỮ DẠY NỮ
ÐC: LÊ VĂN LUONG , PHƯỚC KIỂNG, NHÀ BÈ


MSL:
MÔN DẠY:
LUONG:
THỜI GIAN HỌC:
YC:
ÐC:


Lh nhận lớp: Nhắn tin qua zalo về 0909774995 nội dung là TÊN+TUỔI+SĐT+Mã số lớp(MSL) mình muốn nhận. Trung tâm sẽ trả lời các bạn trong giờ làm việc T2->7 sáng 8h-11h30 và chiều 14h-17h30. Xin cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *