Tổng hợp các lớp dạy kèm không thu phí cần gia sư

Tổng hợp các lớp cần gia sư nhận gấp (KHÔNG THU PHÍ NHA CÁC BẠN)

Để được nhận lớp bạn liên hệ trực tiếp ph-hv theo sđt công khai trong thông tin lớp, Chúc các bạn có lớp dạy phù hợp.

Các bạn gia sư nhận lớp thành công có tinh thần gốp phần xây dựng cho hoạt động của trung tâm ngày một lớn mạnh có thể trích một phần lương gửi về trung tâm (phần này trong tâm sẽ công khai trên website). Số tiền này trung tâm sẽ dùng một phần cho việc quảng cáo website và xây xựng quỹ khuyến học cho các bạn sinh viên-học sinh nghèo học giỏi tỉnh Quảng Nam đây là quê hương của quản lý trung tâm. Tất cả các chi phí cho việc quảng cáo hay quỹ khuyến học sẽ được trung tâm công khai đầy đủ trên trungtamgiasubachkhoa.com.

Các bạn gia sư khi nhận lớp trung tâm sẽ công khai thông tin các bạn trên website và tình trạng lớp thành công hay thất bại sẽ được trung tâm cập nhật sau 1 tháng kể từ ngày nhận lớp. Số tiền các bạn ủng hộ hoạt động trung tâm cũng gây quỹ khuyến học sẽ được cập nhật ngay khi trung tâm nhận được.

Các bạn chia sẻ và like fanpage để trung tâm hoạt động tốt hơn trong việc tìm lớp miễn phí cho các bạn nhé, chung tay cùng giúp đỡ gia sư có lớp dạy kèm và không mất phí nhé. Fanpage: https://www.facebook.com/Trung-tâm-gia-sư-KHÔNG-THU-PHÍ-Không-qua-trung-gian-689780661396079

Mã số: 84 ngày hv gọi tt 05-04-19

Cần tìm :  GIÁO VIẾN NAM HOẶC NỮ DẠY NAM HỌC YẾU

Dạy   :  TIẾNG ANH LỚP 9

Thời gian dạy:   TUẦN 2 BUỔI CHIỀU HOẶC TỐI

Mức lương (VNĐ) :  1,82 TRIỆU/THÁNG

Khu vực: 96/20 HẢI HỒ, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP HỌC VIÊN- CHỊ MAI – 0934056418 ).

Mã số: 83 ngày hv gọi tt 05-04-19

Cần tìm :  GIÁO VIẾN NAM HOẶC NỮ DẠY NAM HỌC YẾU

Dạy   :  VĂN LỚP 9

Thời gian dạy:   TUẦN 2 BUỔI CHIỀU HOẶC TỐI

Mức lương (VNĐ) :  1,82 TRIỆU/THÁNG

Khu vực: 96/20 HẢI HỒ, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP HỌC VIÊN- CHỊ MAI – 0934056418 ).

Mã số: 82 ngày hv gọi tt 05-04-19

Cần tìm :  GIÁO VIẾN NAM HOẶC NỮ DẠY NAM HỌC YẾU

Dạy   :  TOÁN LỚP 9

Thời gian dạy:   TUẦN 2 BUỔI CHIỀU HOẶC TỐI

Mức lương (VNĐ) :  1,82 TRIỆU/THÁNG

Khu vực: 96/20 HẢI HỒ, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP HỌC VIÊN- CHỊ MAI – 0934056418 ).

Mã số: 81 ngày hv gọi tt 20-03-19

Cần tìm :  GIA SƯ NỮ DẠY NỮ 49T

Dạy   :  TIN VP CƠ BẢN

Thời gian dạy:   SẮNG 7H30

Mức lương (VNĐ) :  2 TRIỆU/THÁNG

Khu vực: 46 NGUYỄN VĂN THỦ, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP HỌC VIÊN- CHỊ NHIÊN – 0905575899 ).

Mã số: 80 ngày hv gọi tt 09-03-19

Cần tìm :  GIA SƯ NAM HOẶC NỮ DẠY NAM 60T

Dạy   :  TIN CƠ BẢN

Thời gian dạy:   TUẦN 3 BUỔI TỐI 5H-> 

Mức lương (VNĐ) :  2,4 TRIỆU/THÁNG

Khu vực: 1 QUỐC TỬ GIÁM, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP HỌC VIÊN- A HÀ – 0995515588 ).

Mã số: 79 ngày hv gọi tt 08-03-19

Cần tìm :  SINH VIÊN GIÁO VIÊN DẠY BÉ LỚP 1

Dạy   :  T-TV LỚP 1

Thời gian dạy:   TỐI T2,4,6

Mức lương (VNĐ) :  THỎA THUẬN/THÁNG

Khu vực: 17 CAO XUÂN HUY, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-CHỊ THANH – 0369.111.970 ).

Mã số: 78 ngày hv gọi tt 02-03-19

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  TIẾNG ANH LỚP 10

Thời gian dạy:   TUẦN 2 BUỔI SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  THỎA THUẬN/THÁNG

Khu vực: 37 nguyễn hiền sơn trà, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-CHỊ LINH – 0986.371.780 ).

Mã số: 78 ngày hv gọi tt 02-03-19

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  TIẾNG ANH LỚP 10

Thời gian dạy:   TUẦN 2 BUỔI SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  THỎA THUẬN/THÁNG

Khu vực: 37 nguyễn hiền sơn trà, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-CHỊ LINH – 0986.371.780 ).

Mã số: 77 ngày hv gọi tt 02-03-19

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  TOÁN LỚP 10

Thời gian dạy:   TUẦN 2 BUỔI SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  THỎA THUẬN/THÁNG

Khu vực: 37 nguyễn hiền sơn trà, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-CHỊ LINH – 0986.371.780 ).

Mã số: 76 ngày hv gọi tt 27-02-19

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NAM NỮ DẠY NAM 40T

Dạy   :  TIẾNG HOA GT

Thời gian dạy:   TUẦN 3 BUỔI SẮP XẾP TOÀN THỜI GIAN

Mức lương (VNĐ) :  THỎA THUẬN/THÁNG

Khu vực: SỐ 33 HÀ BỔNG, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-ANH QUANG – 0949442498 ).

Mã số: 75 ngày hv gọi tt 26-02-19

Cần tìm :  THÀY CÔ HOẶC SINH VIÊN NAM NỮ DẠY HS NAM

Dạy   :  VĂN LỚP 7

Thời gian dạy:   2 BUỔI CHIỀU T5,CN

Mức lương (VNĐ) :  GIÁO VIÊN 250K/BUỔI, SINH VIÊN 150K/BUỔI

Khu vực: XÓM ĐỒN, PHÙ YÊN, TRƯỜNG YÊN, TRƯỜNG MỸ, HÀ NỘI

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-CHỊ HƯƠNG – 0339421887 ).

Mã số: 74 ngày hv gọi tt 26-02-19

Cần tìm :  THÀY CÔ HOẶC SINH VIÊN NAM NỮ DẠY HS NAM

Dạy   :  TOÁN LỚP 7

Thời gian dạy:   2 BUỔI CHIỀU T5,CN

Mức lương (VNĐ) :  GIÁO VIÊN 250K/BUỔI, SINH VIÊN 150K/BUỔI

Khu vực: XÓM ĐỒN, PHÙ YÊN, TRƯỜNG YÊN, TRƯỜNG MỸ, HÀ NỘI

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-CHỊ HƯƠNG – 0339421887 ).

Mã số: 73 ngày hv gọi tt 22-02-19

Cần tìm :  THẦY CÔ DẠY NỮ 22T

Dạy   :  TIẾNG HOA

Thời gian dạy:   CHIỀU SAU 2H

Mức lương (VNĐ) :  DẠY TUẦN 4 BUỔI LƯƠNG THỎA THUẬN

Khu vực: TRẦN CAO VÂN ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-CHỊ DUYÊN – 01214503727 ).

Mã số: 72 ngày hv gọi tt 20-02-19

Cần tìm :  SINH VIÊN NAM NỮ DẠY HS NAM

Dạy   :  HÓA LỚP 12

Thời gian dạy:   3 buổi tối các ngày SAU 5H

Mức lương (VNĐ) :  THỎA THUẬN/THÁNG

Khu vực: NHÀ GẦN ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-CHỊ HIẾU – 0587938605 ).

Mã số: 71 ngày hv gọi tt 20-02-19

Cần tìm :  SINH VIÊN NAM NỮ DẠY HS NAM

Dạy   :  VĂN LỚP 11

Thời gian dạy:   2 buổi tối các ngày

Mức lương (VNĐ) :  150K/ BUỔI

Khu vực: SỐ 57 VIINHX PHÚC 1, HOÀNG HOA THÁM, HÀ NỘI

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-CHỊ PHƯƠNG – 0967484068 ).

Mã số: 70 ngày hv gọi tt 20-02-19

Cần tìm :  SINH VIÊN NAM NỮ DẠY HS NAM

Dạy   :  TIẾNG ANH LỚP 11

Thời gian dạy:   2 buổi tối các ngày

Mức lương (VNĐ) :  150K/ BUỔI

Khu vực: SỐ 57 VIINHX PHÚC 1, HOÀNG HOA THÁM, HÀ NỘI

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-CHỊ PHƯƠNG – 0967484068 ).

Mã số: 69 ngày hv gọi tt 20-02-19

Cần tìm :  sinh nữ dạy toán tiếng việt bé lớp 3

Dạy   :  toán tiếng việt lớp 3

Thời gian dạy:   5 buổi tối các ngày

Mức lương (VNĐ) :  thỏa thuận/ tháng

Khu vực: 275 ông ích đường, Đà Nẵng

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP HỌC VIÊN-CHỊ ÚT – 0905109352 ).

Mã số: 68 ngày hv gọi tt 19-02-19

Cần tìm :  giáo viên nam nữ dạy nữ 21t

Dạy   :  ailusstrator

Thời gian dạy:   3 buổi chiều các ngày

Mức lương (VNĐ) :  250k/buổi

Khu vực: mai hắc đế, hai bà trưng, hà nội

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP HỌC VIÊN-CHỊ LY – 0922833838 ).

Mã số: 67 ngày hv gọi tt 18-02-19

Cần tìm :  SV NỮ KINH NGHIỆM DẠY NAM

Dạy   :  TIẾNG ANH LỚP 8

Thời gian dạy:   2 BUỔI TỐI 6H CÁC NGÀY  

Mức lương (VNĐ) :  THỎA THUẬN/THÁNG

Khu vực: 09 dương khuê-mỹ an-NHS ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYH-CHỊ VUI – 0988196200 ).

Mã số: 66 ngày hv gọi tt 18-02-19

Cần tìm :  SV NỮ KINH NGHIỆM DẠY NAM

Dạy   :  TLH LỚP 8

Thời gian dạy:   5 BUỔI TỐI 6H CÁC NGÀY  

Mức lương (VNĐ) :  THỎA THUẬN/THÁNG

Khu vực: 09 dương khuê-mỹ an-NHS ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYH-CHỊ VUI – 0988196200 ).

Mã số: 65 ngày hv gọi tt 18-02-19

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NAM NỮ KINH NGHIỆM+NGHIÊM KHẮC DẠY NAM

Dạy   :  TL LỚP 7

Thời gian dạy:   TỐI CÁC NGÀY TRỪ T3,5+CHIỀU CÁC NGÀY TRỪ T4,6 

Mức lương (VNĐ) :  THỎA THUẬN/THÁNG

Khu vực: ĐƯỜNG NẠI HIÊN ĐÔNG, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYH-CHỊ HUYỀN – 0996014980 ).

Mã số: 64 ngày hv gọi tt 18-02-19

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NAM NỮ DẠY NAM HỌC TỪ ĐẦU ĐỂ NĂM SAU ĐI DU HỌC

Dạy   :  IELTS 5.5

Thời gian dạy:   tuần 3 buổi vào BAN NGÀY CÁC NGÀY HOẶC TỐI T7,CN 

Mức lương (VNĐ) :  THỎA THUẬN/THÁNG

Khu vực: 877 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP HỌC VIÊN-ANH VIỆT – 0796848082 ).

Mã số: 63 ngày ph gọi tt 13-02-19

Cần tìm :  SINH VIÊN NAM/NỮ  CÓ KINH NGHIỆM DẠY NAM CÒN YẾU

Dạy   :  T-TV LỚP 2

Thời gian dạy:   tuần 3 buổi vào buổi tối từ 18H

Mức lương (VNĐ) :  800-900K/THÁNG

Khu vực: 456/26 TÔN ĐẢN, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-CHỊ NGUYỆT – 0934843150 ).

Mã số: 62 ngày ph gọi tt 12-02-19

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ  CÓ KINH NGHIỆM

Dạy   :  TLH lớp 8

Thời gian dạy:   tuần 3 buổi vào buổi tối từ 19H

Mức lương (VNĐ) :  150K/BUỔI

Khu vực: 123 HỒ ĐIỀN LỪ, HOÀNG MAI, HÀ NỘI

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-CHỊ THÚY – 0339139999 ).

Mã số: 61 ngày ph gọi tt 11-02-19

Cần tìm :  CÔ GIÁO HOẶC SINH VIÊN NỮ NĂM CUỐI CÓ KINH NGHIỆM

Dạy   :  Toán lớp 8

Thời gian dạy:   tuần 3 buổi vào buổi tối từ 18h30 – 20h30

Mức lương (VNĐ) :  HỌC PHÍ THỎA THUẬN/THÁNG

Khu vực: 6 Bùi Kỷ, gần ĐH ngoại ngữ ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-CHỊ THẢO 0905030416 ).

Mã số: 60 ngày ph gọi tt 16-01-19

Cần tìm :  CÔ DẠY NAM

Dạy   :  T-TV LỚP 3

Thời gian dạy:   TỐI 6H

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 5 BUỔI-HỌC PHÍ THỎA THUẬN/THÁNG

Khu vực: 38 TỐNG DUY TÂN, LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-CHỊ BẢY 0937118153 ).

Mã số: 59 ngày ph gọi tt 02-01-19

Cần tìm :  CÔ DẠY NỮ

Dạy   :  LÝ LỚP 12

Thời gian dạy:   CHIỀU HOẶC TỐI

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-HỌC PHÍ THỎA THUẬN/THÁNG

Khu vực: K32/17 Thanh Sơn, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-HS THU PHƯƠNG 0935400519 ).

Mã số: 58 ngày ph gọi tt 18-12-18

Cần tìm :  THẦY CÔ DẠY 3 NHÓM 3 HS

Dạy   :  VĂN LỚP 7

Thời gian dạy:   TỐI 5H30->

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-3 TRIỆU/THÁNG

Khu vực: NHÀ B5 NGÕ 46C, PHẠM NGỌC THẠCH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-CHỊ HƯƠNG 0975773488 ).

Mã số: 57 ngày ph gọi tt 02-12-18

Cần tìm :  GIA SƯ NAM NỮ DẠY 2 BÉ LỚP 1+LỚP 3

Dạy   :  CỜ VUA

Thời gian dạy:   TỐI T6+CN

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-THỎA THUẬN/THÁNG

Khu vực: SỐ 12 CỔ MÂN 2, SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-ANH PHÁT 0935301080 ).

Mã số: 56

Cần tìm :  SV NỮ HỌC SƯ PHẠM DẠY NỮ

Dạy   :  T-TV LỚP 4

Thời gian dạy:   TỐI 5H30->

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 5 BUỔI-1,2TRIỆU/THÁNG

Khu vực: SỐ 435 HOÀNG DIỆU, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-CHỊ NHUNG 0914333822 ).

Mã số: 55

Cần tìm :  THẦY DẠY NAM LỚP 8

Dạy   :  GUITAR

Thời gian dạy:   SÁNG 7H30 HOẶC 8H T2,6

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-2TRIỆU/THÁNG

Khu vực:  SỐ 188 TÔN ĐỨC THẮNG, ẤP 3, HIỆP PHƯỚC, NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-A KHANH 0918046231 ).

Mã số: 54

Cần tìm :  SV NỮ DẠY NAM

Dạy   :  TOÁN-TIẾNG VIỆT LỚP 1

Thời gian dạy:   TỐI 5H T2->6

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 5 BUỔI-1,2TRIỆU/THÁNG

Khu vực:  SỐ 82/7 NGUYỄN VĂN LINH, HẢI CHÂU, ĐÀN NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-A PHƯỚC LONG 0706252111 ).

Mã số: 53

Cần tìm :  THẦY CÔ DẠY NAM

Dạy   :  AV  LỚP 6 HỌC TRƯỜNG QUỐC TẾ MỸ

Thời gian dạy:   TỐI T2,3,CN CHỌN 2 BUỔI

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-THỎA THUẬN/BUỔI

Khu vực:  SỐ 7 NGÁCH 17 NGÕ 57, KIM MÃ, HÀ NỘI

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-CHỊ HƯƠNG-0972631261-0913043495 ).

Mã số: 52

Cần tìm :  SV NỮ NĂM 3,4 GIỎI TOÁN

Dạy   :  TOÁN LỚP 6

Thời gian dạy:   TỐI T4,5,6 CHỌN 2 BUỔI

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-150K/BUỔI

Khu vực:  CHỢ BƯỞI, TÂY HỒ HÀ NỘI

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHỤ HUYNH-CHỊ THUẦN-0387863079 ).

Mã số: 51

Cần tìm :  GIA SƯ NAM.NỮ DẠY NAM

Dạy   :  TIẾNG ANH LỚP 4 CMABRIDGE

Thời gian dạy:   SẮP XÉP T7,CN

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-2TRIỆU/THÁNG

Khu vực:  BÙI HỮU NGHĨA, TÂ THANH, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com ).

Mã số: 50

Cần tìm :  GIA SƯ NAM.NỮ DẠY NỮ LỚP 11

Dạy   : IELTS 5.5 HỌC TỪ ĐẦU

Thời gian dạy:   CHIỀU HOẶC TỐI

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-2,4 TRIỆU/THÁNG

Khu vực:  PHAN VĂN ĐỊNH, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com ).

Mã số: 49

Cần tìm :  GIA SƯ NỮ DẠY NỮ 22T

Dạy   :  TIẾNG HÀN

Thời gian dạy:   TỐI 5H

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-THỎA THUẬN/THÁNG

Khu vực:  HÀ HUY GIÁP, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com ).

Mã số: 48

Cần tìm :  SV nam/NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  T-AV  LỚP 4

Thời gian dạy:   TỐI 5H

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-THỎA THUẬN/THÁNG

Khu vực:  KCN HÒA CẦM, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: cần gấp ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com ).

Mã số: 35

Cần tìm :  SV nam/NỮ DẠY NAM

Dạy   :  T-TV-AV  LỚP 2

Thời gian dạy:   TỐI 6H30

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 4 BUỔI-1.000.000/THÁNG

Khu vực:  THÁI PHIÊN, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: đã giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com ).

bạn hằng 0971619974 nhận lớp ngày 18-10-18 tình trạng nhận lớp chờ thông báo sau.

Mã số: 46

Cần tìm :  GIA SƯ NAM/NỮ DẠY NHỚM 3 HỌC VIÊN

Dạy   :  TIN VP

Thời gian dạy:  TRƯA 12H HOẶC 12H30

Mức lương (VNĐ) :  DẠY 10 BUỔI. 300K/1H30

Khu vực:  CÁT LINH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : http://trungtamgiasubachkhoa.com/category/lop-gia-su-khong-thu-phi/ ).

Mã số: 44

Cần tìm :  GIA SƯ NAM/NỮ ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐH DẠY NAM HỌC YẾU

Dạy   :  TIẾNG ANH LỚP 6

Thời gian dạy:  TỐI TÙY CHỌN

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-1 TRIỆU/THÁNG

Khu vực:  THĂNG LONG, HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : http://trungtamgiasubachkhoa.com/category/lop-gia-su-khong-thu-phi/ ).

Mã số: 45

Cần tìm :  SV NAM/NỮ DẠY NAM

Dạy   :  T-TV LỚP 5

Thời gian dạy:  TỐI 5H->

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-800K/THÁNG

Khu vực:  ÔNG ÍCH ĐƯỜNG, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Đã  giao 

Bạn trương 0898229550 nhận lớp ngày 07-10-2018 tình trạng nhận lớp thành công/thất bại chờ gia sư thông báo sau.

Mã số: 42

Cần tìm :  GIA SƯ NAM/NỮ DẠY NAM SV NĂM 2

Dạy   :  IELTS 6.5

Thời gian dạy:  TÙY CHỌN CHIỀU T6+BAN NGÀY T7,CN

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 1 BUỔI-1,4 TRIỆU/THÁNG

Khu vực:  NGÕ 105, THỤY KHUÊ, HÀ NỘI

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : http://trungtamgiasubachkhoa.com/category/lop-gia-su-khong-thu-phi/ ).

Mã số: 41

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  TLH LỚP 11

Thời gian dạy:   TỐI SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-THỎA THUẬN/THÁNG

Khu vực:  NGUYỄN PHÚC CHU, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : http://trungtamgiasubachkhoa.com/category/lop-gia-su-khong-thu-phi/ ).

Mã số: 40

Cần tìm :  SINH VIÊN NAM/NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  TIẾNG HÀN

Thời gian dạy:   HS RẢNH TỐI T3,5,6+CHIỀU T7+CẢ NGÀY CN

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-4.000.000/THÁNG

Khu vực:  LÀNG VIỆT KIỀU CHÂU ÂU, MỘ LAO, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : http://trungtamgiasubachkhoa.com/category/lop-gia-su-khong-thu-phi/ ).

Mã số: 39

Cần tìm :  SINH VIÊN NAM/NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  TOÁN-TIẾNG VIỆT LỚP 2

Thời gian dạy:   HS RẢNH TỐI SAU 5H CÁC NGÀY+CẢ NGÀY T7,CN

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-1.200.000/THÁNG

Khu vực:  GẦN TIỂU HỌC YÊN ĐÔNG 2, YÊN LẠC, VĨNH PHÚC

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : http://trungtamgiasubachkhoa.com/category/lop-gia-su-khong-thu-phi/ ).

Mã số: 38

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NAM/NỮ DẠY NAM

Dạy   :  TOÁN LỚP 12

Thời gian dạy:   HS RẢNH CHIỀU T7,CN+TỐI CÁC NGÀY

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-2.000.000/THÁNG

Khu vực:  TÂY MỖ, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : http://trungtamgiasubachkhoa.com/category/lop-gia-su-khong-thu-phi/ ).

Mã số: 37

Cần tìm :  GIA SƯ NAM/NỮ DẠY NỮ 50T

Dạy   :  Tin cơ bản

Thời gian dạy:   CHIỀU TỰ CHỌN

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-2.400.000/THÁNG

Khu vực:  ĐƯỜNG 406, KHÁNH BÌNH, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

Tình Trạng: Đã  giao Lớp hv có người rồi do tt không có người

Mã số: 36

Cần tìm :  SV NAM/NỮ DẠY 2 NAM 25T VÀ 21T (THÍ SINH TỰ DO)

Dạy   :  TOÁN LTTHPT

Thời gian dạy:   TỐI 6H

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-1.500.000->1.800.000/THÁNG

Khu vực:  NGUYỄN THÁI HỌC, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Lớp hũy do hs đã có người dạy

Mã số: 34

Cần tìm :  SV NỮ DẠY NAM

Dạy   :  T-TV LỚP 5

Thời gian dạy:   TỐI 6H30

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 5 BUỔI-1.300.000/THÁNG

Khu vực:  ĐINH TIÊN HOÀNG, HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com ).

Bạn huyền 0972675204 nhận lớp ngày 25–9-2018 tình trạng nhận lớp thành công/thất bại chờ gia sư thông báo sau.

Mã số: 33

Cần tìm :  SV NAM/NỮ DẠY NAM

Dạy   :  AV LỚP 5

Thời gian dạy:   CHIỀU HOẶC TỐI T3,5,7

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-1.000.000/THÁNG

Khu vực:  KÊNH NƯỚC ĐEN, BHH A, BÌNH TÂN

Tình Trạng: Đã  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com ).

Bạn thủy 01284246650  nhận lớp ngày 24-09-2018 tình trạng nhận lớp thành công/thất bại chờ gia sư thông báo sau.

Mã số: 32

Cần tìm :  SV NỮ DẠY NAM

Dạy   :  T-TV LỚP 4

Thời gian dạy:   TỐI TÙY CHỌN+BAN NGÀY T7,CN SẮP XẾP THÊM

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-600.000/THÁNG

Khu vực:  HOÀNG VĂN THÁI, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com ).

Mã số: 31

Cần tìm :  GIA SƯ NAM/NỮ DẠY NAM 30T

Dạy   :  TIN CƠ BẢN-VĂN PHÒNG

Thời gian dạy:   TỐI TÙY CHỌN

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-2.400.000/THÁNG

Khu vực:  GIẢI PHÓNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com ).

Mã số: 30B

Cần tìm :  GIA SƯ NAM/NỮ ĐÃ TỐT NGHIỆP NGÀNH TIẾNG ANH HOẶC CÓ CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH DẠY NAM

Dạy   :  TIẾNG ANH LỚP 2

Thời gian dạy:   TỐI TÙY CHỌN T2->6

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-1.400.000/THÁNG

Khu vực:  ĐẠO NGẠN 1, QUANG CHÂU, VIỆT YÊN, BẮC GIANG

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com ).

Mã số: 30A

Cần tìm :  GIA SƯ NAM/NỮ ĐÃ TỐT NGHIỆP NGÀNH VĂN HOẶC TIỂU HỌC DẠY NAM

Dạy   :  TIẾNG VIỆT LỚP 2

Thời gian dạy:   TỐI TÙY CHỌN T2->6

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-1.400.000/THÁNG

Khu vực:  ĐẠO NGẠN 1, QUANG CHÂU, VIỆT YÊN, BẮC GIANG

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com ).

Mã số: 29

Cần tìm :  SINH VIÊN NAM/NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  LH LỚP 9

Thời gian dạy:   TÙY CHỌN CHIỀU HOẶC TỐI T2+TỐI T3,7+CHIỀU T5+CẢ NGÀY CN

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-700.000/THÁNG

Khu vực:  ĐƯỜNG HÀ HUY TẬP, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com ).

Bạn quỳnh giao 0966677904 nhận lớp 19-09-2018 tình trạng nhận lớp thành công/thất bại chờ gia sư thông báo sau.

Mã số: 28B

Cần tìm :  SINH VIÊN NAM/NỮ DẠY NAM

Dạy   :  TIẾNG ANH LỚP 12

Thời gian dạy:   TỐI T5 HOẶC T6

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 1 BUỔI-700.000/THÁNG

Khu vực:  ĐƯỜNG CN13, SƠN KỲ, TÂN PHÚ, HCM

Tình Trạng: Đã  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com ).

Bạn trang 09060423341 nhận lớp ngày 18-09-2018 tình trạng nhận lớp thành công/thất bại chờ gia sư thông báo sau.

Mã số: 28A

Cần tìm :  SINH VIÊN NAM/NỮ DẠY NAM

Dạy   :  TOÁN LỚP 12

Thời gian dạy:   TỐI T5 HOẶC T6

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 1 BUỔI-700.000/THÁNG

Khu vực:  ĐƯỜNG CN13, SƠN KỲ, TÂN PHÚ, HCM

Tình Trạng: Đã  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com ).

Bạn tân 01683436869 nhận lớp ngày 18-09-2018 tình trạng nhận lớp thành công/thất bại chờ gia sư thông báo sau.

Mã số: 27

Cần tìm :  GIA SƯ NAM/NỮ DẠY NAM LỚP 6

Dạy   :  TIẾNG HÀN TỪ ĐẦU

Thời gian dạy:   TỐI SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-1.800.000/THÁNG

Khu vực:  Nguyễn Khuyến. Đà Nẵng

Tình Trạng: Đã  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com ).

Mã số: 26

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ HOẶC GIÁO VIÊN NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  LH LỚP 8

Thời gian dạy:   TỐI SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-LƯƠNG THỎA THUẬN

Khu vực:  Nguyễn Văn Huề. Liên Chiểu. Đà Nẵng

Tình Trạng: Đã  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Cô ngọc lan 01202757235 nhận lớp ngày 10-09-2018 tình trạng nhận lớp thành công,

em mới chuyển 200k qua tài khoản của anh ạ
ngày 2/11
mã số tài khoản gribank, hồ thị ngọc lan
AGRIBANK CHI NHÁNH HÒA KHÁNH LIÊN CHIỂU—TÀI KHOẢN 200 2206 22 0008
a check lại tài khoản giúp em ạ
môt lần nữa, em cảm on anh rất nhiều ạ

Mã số: 24

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ NGƯỜI QUẢNG NAM/ĐÀ NẴNG DẠY NỮ

Dạy   :  T-TV LỚP 3

Thời gian dạy:   TỐI 7H SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 4 BUỔI-1.000.000/THÁNG

Khu vực:  LÊ ĐỘ, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Gia sư Mnh Ngọc 0906414668 nhận lớp ngày 18-09-2018 tình trạng nhận lớp thành công.

Mã số: 25

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ SƯ PHẠM DẠY NỮ

Dạy   :  T-TV LỚP 5

Thời gian dạy:   TỐI 7H30 SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-700.000/THÁNG

Khu vực:  TÔ HIỆU, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Đã  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Bạn loan 0942654136 nhận lớp ngày 11-09-2018 tình trạng nhận lớp thành công, gia sư hẹn cuối tháng ủng hộ về tt sau.

Mã số: 23

Cần tìm :  GIA SƯ NAM HOẶC NỮ DẠY NỮ 50T

Dạy   :  TIN CƠ BẢN-VĂN PHÒNG

Thời gian dạy:   CẢ NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-200.000/BUỔI

Khu vực:  KHU ĐÔ THỊ ĐỊNH CÔNG, HOÀNG MAI, HÀ NỘI

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Mã số: 21

Cần tìm :  SINH VIÊN NAM/NỮ HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TIỂU HỌC NĂM 2 HOẶC NĂM 3 DẠY NAM

Dạy   :  T-TV LỚP 1

Thời gian dạy:   TỐI 7H->8H T2->6

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 5 BUỔI-1.200.000/THÁNG 

Khu vực:  TRƯƠNG NỮ VƯƠNG, GẦN NGUYỄN HỮU THỌ, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Mã số: 22

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ DẠY NAM

Dạy   :  BÁO BÀI LỚP 8

Thời gian dạy:   TỐI 8H CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 5 BUỔI-2.000.000/THÁNG 

Khu vực:  XÓM 1, TRÀNG DUỆ, LÊ LỢI, AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Mã số: 20C

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  HÓA LỚP 11

Thời gian dạy:   TỐI CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-1.000.000/THÁNG 

Khu vực:  NGUYỄN VĂN TRỘI, VĨNH ĐIỆN, QUẢNG NAM

Tình Trạng: Đã  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Bạn Thu Hiền 01676594032 nhận lớp ngày 05-09-2018 tình trạng nhận lớp thành công gia sư hẹn cuối tháng nhận lương ủng hộ về tt sau.

Mã số: 20B

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  LÝ LỚP 11

Thời gian dạy:   TỐI CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-1.000.000/THÁNG 

Khu vực:  NGUYỄN VĂN TRỘI, VĨNH ĐIỆN, QUẢNG NAM

Tình Trạng: Đã  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Bạn hoa 0932534015 nhận lớp ngày 10-09-2018 tình trạng nhận lớp thất bại do gia sư nhận lớp không xin được lịch gặp với ph-hs nhưng nhắn tin báo nhưng tin nhắn không gửi được mà gia sư không biết, gia sư đã xin lỗi trung tâm. Các bạn lưu ý nhận lớp gặp khó khăn nên gọi diện thoại báo về tt để được tư vấn hướng giải quyết tốt nhất. xin cảm ơn.

Mã số: 20A

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  TIẾNG ANH LỚP 11

Thời gian dạy:   TỐI CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-1.000.000/THÁNG 

Khu vực:  NGUYỄN VĂN TRỘI, VĨNH ĐIỆN, QUẢNG NAM

Tình Trạng: HS HỦY DO CHỜ LÂU KHÔNG CÓ NGƯỜI NHẬN DẠY ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Mã số: 19

Cần tìm :  SINH VIÊN NAM/NỮ DẠY NAM

Dạy   :  TL LỚP 7

Thời gian dạy:   TỐI CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-800.000/THÁNG 

Khu vực:  TRƯỜNG CHINH, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Đã  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Bạn quỳnh giao 0966677904 nhận lớp ngày 04-09-2018 tình trạng nhận lớp thành công gia sư hẹn cuối tháng ủng hộ về trung tâm sau.

Mã số: 18

Cần tìm :  SINH VIÊN NAM/NỮ DẠY NỮ LỚP 8+ NAM LỚP 6

Dạy   :  T-V-AV LỚP 8+6

Thời gian dạy:   TỐI 5H30-> CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 5 BUỔI-3.000.000/THÁNG 

Khu vực:  BỜ KÈ NGUYỄN DU, LONG XUYÊN, AN GIANG

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Mã số: 17

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ DẠY 1 NAM 40T (DẠY TẠI TRUNG TÂM NÊN CÁC BẠN YÊN TÂM)

Dạy   :  AVGT

Thời gian dạy:   TỐI 7H30 CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-1.500.000/THÁNG 

Khu vực:  TRẦN PHƯỚC THÀNH, CẨM LỆ, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Đã  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Bạn Bảo Tú 01626207203 nhận lớp ngày 05-09-2018 tình trạng nhận lớp thành công/thất bại chờ gia sư thong báo sau.

Mã số: 16C

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NAM/NỮ DẠY NAM

Dạy   :  TIẾNG ANH LỚP 9

Thời gian dạy:   TỐI CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 1 BUỔI-1.000.000/THÁNG 

Khu vực:  PARK CITY HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Mã số: 16B

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NAM/NỮ DẠY NAM

Dạy   :  VĂN LỚP 9

Thời gian dạy:   TỐI CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 1 BUỔI-1.000.000/THÁNG 

Khu vực:  PARK CITY HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Mã số: 16A

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NAM/NỮ DẠY NAM

Dạy   :  TOÁN LỚP 9

Thời gian dạy:   TỐI CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 1 BUỔI-1.000.000/THÁNG 

Khu vực:  PARK CITY HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Mã số: 14

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NAM/NỮ DẠY NAM

Dạy   :  TOÁN LỚP 10

Thời gian dạy:   TỐI CÁC NGÀY SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-2.400.000/THÁNG 

Khu vực:  LÊ THỊ HỒNG GẤM, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Đã  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Thầy nhật anh 0935929114 nhận lớp ngày 04/09/2018 tình trạng nhận lớp thành công, gia sư hẹn cuối tháng ủng hộ về tt sau.

Mã số: 15

Cần tìm :  GIA SƯ NAM/NỮ DẠY NỮ SINH ĐH NGOẠI NGỮ NĂM 3 ĐÃ CÓ N3

Dạy   :  TIẾNG NHẬT

Thời gian dạy:   TỐI CÁC NGÀY SẮP XẾP+SẮP XẾP THÊM VỚI GIA SƯ

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-4.000.000/THÁNG 

Khu vực:  ĐỐNG ĐA, HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Mã số: 13

Cần tìm :  SV NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  T-TV LỚP 3

Thời gian dạy:   TỐI 6H T3,5,7

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-900.000/THÁNG 

Khu vực:  TÔ HỮU, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Đã  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Sv thảo 0934849280 nhận lớp 27/08/18 tình trạng nhận lớp thành công, gia sư hẹn cuối tháng lãnh lương ủng hộ về tt sau.

Mã số: 12

Cần tìm :  SV NỮ NĂM 3 HOẶC NĂM 4 DẠY NỮ HỌC QUỐC TẾ SINGAPO

Dạy   :  AV LỚP 4 KÈM THÊM T-TV

Thời gian dạy:   TỐI 7H30 T5+TỐI 6H T7,CN

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-1.500.000/THÁNG 

Khu vực:  THANH SƠN, HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Lớp báo sv trể nên Phụ huynh đã có sv rồi ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Mã số: 11

Cần tìm :  GIA SƯ NAM/NỮ DẠY NỮ 40T

Dạy   :  TIẾNG HÀN

Thời gian dạy:   SẮP XẾP THEO GIA SƯ

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-3.000.000/THÁNG 

Khu vực:  BẦU LÂM, XUYÊN MỘC, VŨNG TÀU

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Mã số: 10

Cần tìm :  SINH VIÊN NAM/NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  TLH LỚP 10

Thời gian dạy:   CHIỀU HOẶC TỐI SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-1.200.000/THÁNG 

Khu vực:  LÊ HỮU TRÁC, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: lớp ph hủy ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Mã số: 09

Cần tìm :  SINH VIÊN NAM/NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  TIẾNG ANH LỚP 10

Thời gian dạy:   CHIỀU HOẶC TỐI SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-900.000/THÁNG 

Khu vực:  LÊ HỮU TRÁC, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: lớp ph hủy ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Mã số: 08

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  T-TV LỚP 1 

Thời gian dạy:   TỐI 7H30 SẮP XẾP

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-900.000/THÁNG 

Khu vực:  PHAN CHU TRINH, ĐÀ NẴNG

Tình  Trạng: Ph hủy do tt báo lương cao quá ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Mã số: 07

Cần tìm :  GIA SƯ NỮ/NAM DẠY NAM 35T

Dạy   :  TIẾNG HOA GIAO TIẾP TỪ ĐẦU

Thời gian dạy:   SẮP XẾP TOÀN THỜI GIAN

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-2.000.000/THÁNG 

Khu vực:  NGÃ BA GIỒNG, XUÂN THỚI THƯỢNG, HÓC MÔN, HCM

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Mã số: 06

Cần tìm :  GIA SƯ NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  AV LỚP 7 CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP

Thời gian dạy:   HS RẢNH SẮP XẾP  TỐI+CUỐI TUẦN T7,CN CẢ NGÀY

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-2.500.000/THÁNG 

Khu vực:  CỐNG QUỲNH, QUẬN 1, HCM

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web: trungtamgiasubachkhoa.com).

Cô trúc 0909993245 nhận lớp 24/08/18 tình trạng nhận lớp thất bại. Đang cần bạn khác thay thế.

Mã số: 05

Cần tìm :  GIA SƯ NỮ/NAM DẠY NỮ 42T

Dạy   :  TIẾNG HÀN

Thời gian dạy:   SẮP XẾP TOÀN THỜI GIAN

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 1 BUỔI-1.000.000/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, QUẬN 7, HCM

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Mã số: 04

Cần tìm :  GIA SƯ NỮ/NAM DẠY NỮ 40T

Dạy   :  TIN VP

Thời gian dạy:   SÁNG HOẶC CHIỀU

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-2.400.000/THÁNG 

Khu vực:  CẦU BÍNH, THỦY YÊN, HẢI PHÒNG

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Mã số: 03

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ DẠY NỮ

Dạy   :  BÁO BÀI T-TV LỚP 2

Thời gian dạy:   TỐI  6H

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 4 BUỔI-1.200.000 đ/THÁNG (LỚP NÀY QUA PHỤ HUYNH THƯƠNG LƯỢNG LẠI VỚI GIA SƯ, BAN ĐẦU TT BÁO LÀ 5B/2,4 TRIỆU)

Khu vực:  TÙNG THIỆN VƯƠNG, ĐÀ NẴNG

Tình Trạng: Đã  giao ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

BẠN GIANG SĐT 01659208413 NHẬN LỚP NGÀY 16-08-2018 TÌNH TRẠNG THÀNH CÔNG GIA SƯ NÓI CUỐI THÁNG SẼ ỦNG HỘ VỀ TT SAU.

Mã số: 02

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NAM DẠY NỮ 40T-ĐẦU THÁNG 9 HỌC

Dạy   :  IELTS 5.5

Thời gian dạy:   TỐI  5H

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 3 BUỔI-3.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  KHÂM THIÊN, HÀ NỘI

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : In box vào fanpage gia sư không thu phí – web : trungtamgiasubachkhoa.com).

Mã số: 01

Cần tìm :  GIA SƯ NAM/NỮ DẠY NỮ 34T

Dạy   :  TIẾNG HOA GIAO TIẾP

Thời gian dạy:   CHIỀU T7+SÁNG HOẶC CHIỀU CN

Mức lương (VNĐ) :  TUẦN DẠY 2 BUỔI-1.800.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG 11, QUẬN 6, HCM

Tình Trạng: Lớp tt báo gia sư trể nên hv có người rồi ( LIÊN HỆ : 0907044895 – web : trungtamgiasubachkhoa.com.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *