Bảng giá học phí gia sư dạy kèm tại nhà tp Hồ Chí Minh

GIA SƯ DẠY  2 BUỔI MỘT TUẦN

Lớp

Sinh viên giỏi

Giáo viên tự do

Sinh viên đã tốt nghiệp

Giáo Viên đứng lớp

Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4

800.000

1.200.000

1.600.000

Lớp: 5,6,7

1.000.000

1.400.000

1.700.000

Lớp: 8,9,10

1.200.000

1.700.000

1.800.000

Lớp: 11, 12

1.400.000

1.800.000

 2.000.000

Lớp: LTDH

1.600.000

2.000.000

 2.200.000

Lớp: Ngoại Ngữ : Anh, nhật, hoa, hàn

Tin Học

1.400.000

2.000.000

Ngoại ngữ : tiếng đức, pháp 2.100.000 2.500.000
Đàn Organ, Piano, Guitar

1.600.000

2.000.000

GIA SƯ DẠY  3 BUỔI MỘT TUẦN

Lớp

Sinh viên giỏi

Giáo viên tự do

Sinh viên đã tốt nghiệp

Giáo viên đứng lớp

Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4

1.200.000

2.000.000

2.100.000

Lớp: 5,6,7

1.500.000

2.100.000

2.400.000

Lớp: 8,9,10

1.800.000

2.400.000

2.500.000

Lớp: 11, 12

2.000.000

2.500.000

 3.000.000

Lớp: LTDH

2.400.000

3.000.000

3.200.000

Lớp: Ngoại Ngữ : Anh, nhật, hoa, hàn

Tin Học

2.400.000

3.000.000

Ngoại ngữ : tiếng đức, pháp 2.800.000 3.200.000
Đàn Organ, Piano, Guitar

2.400.000

3.000.000

    

GIA SƯ DẠY  4 BUỔI MỘT TUẦN

Lớp

Sinh viên giỏi

Giáo viên tự do

Sinh viên đã tốt nghiệp

Giáo viên đứng lớp

Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4

1.600.000

1.900.000

2.800.000

Lớp: 5, 6, 7

1.900.000

2.000.000

3.000.000

Lớp: 8,9,10

2.100.000

2.300.000

3.200.000

Lớp:11,12

2.4000.000

2.500.000

4.000.000

Lớp: LTDH

3.000.000

2.900.000

4.500.000

Lớp: Ngoại Ngữ : Anh, nhật, hoa, hàn

Tin Học

3.200.000

4.000.000

Ngoại ngữ : tiếng đức, pháp 3.200.000 4.400.000
Đàn Organ, Piano, Guitar

3.200.000

4.000.000

GIA SƯ DẠY 5 BUỔI MỘT TUẦN

Lớp

Sinh viên giỏi

Giáo viên tự do

Sinh viên đã tốt nghiệp

Giáo viên đứng lớp

Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4

2.000.000

3.000.000

3.500.000

Lớp: 5,6,7

2.300.000

3.200.000

4.800.000

Lớp: 8, 9,10

2.500.000

3.500.000

4.000.000

Lớp: 11,12

3.000.000

4.000.000

5.000.000

Lớp: LTDH

3.200.000

4.500.000

5.500.000

Lớp: Ngoại Ngữ : Anh, nhật, hoa, hàn

Tin Học

4.000.000

5.000.000

Ngoại ngữ : tiếng đức, pháp 4.000.000 5.000.000
Đàn Organ, Piano, Guitar

4.000.000

5.000.000

GIA SƯ DẠY 6 BUỔI MỘT TUẦN

Lớp

Sinh viên giỏi

Giáo viên tự do

Sinh viên đã tốt nghiệp

Giáo viên đứng lớp

Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4

2.400.000

4.000.000

4.800.000

Lớp: 5,6,7

2.800.000

4.500.000

5.000.000

Lớp: 8,9,10

3.000.000

5.000.000

5.200.000

Lớp: 11,12

3.500.000

5.200.000

6.000.000

Lớp: LTDH

4.000.000

6.000.000

6.500.000

Lớp: Ngoại Ngữ : Anh, nhật, hoa, hàn

Tin Học

5.000.000

6.000.000

Ngoại ngữ : tiếng đức, pháp 5.000.000 6.000.000
Đàn Organ, Piano, Guitar

5.000.000

6.000.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *