Bảng giá học phí gia sư dạy kèm tại nhà tỉnh Đồng Nai

Bảng giá học phí tham khảo gia sư dạy kèm tại nhà, sinh viên dạy (120 phút/ buổi), giáo viên dạy (90 phút/ buổi)

 Học sinh lớp Gia sư sinh viên  Gia sư giáo viên 
 Mẫu giáo, lớp 1, 2, 3, 3, 4 70,000 – 80,000  130,000 – 160,000
 Lớp 5, 6, 7, 8 90,000 – 110,000  160,000 – 200,000
 Lớp 9, 10, 11 110,000 – 130,000  200,000 – 240,000
 Lớp 12, Luyện thi Đại học 130,000 – 200,000 240,000 – 300,000
 Ngoại ngữ, Môn năng khiếu 150,000 – 200,000 280,000 – 350,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *