Bảng giá học phí gia sư dạy kèm tại nhà tỉnh Bình Dương

Bảng giá học phí tham khảo gia sư dạy kèm tại nhà, sinh viên dạy (120 phút/ buổi), giáo viên dạy (90 phút/ buổi)
 Học sinh lớp Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên
 Mẫu giáo, lớp 1, 2, 3, 3, 4 80,000 – 100,000 160,000 – 200,000
 Lớp 5, 6, 7, 8 100,000 – 120,000 180,000 – 200,000
 Lớp 9, 10, 11 130,000 – 150,000 200,000 – 250,000
 Lớp 12, Luyện thi Đại học 150,000 – 200,000 250,000 – 300,000
 Ngoại ngữ, Môn năng khiếu 150,000 – 200,000 280,000 – 350,000

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng giá học phí tham khảo gia sư dạy trực tuyến (online), sinh viên dạy (120 phút/ buổi), giáo viên dạy (90 phút/ buổi)
 Học sinh lớp Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên
 Lớp 9, 10, 11 90,000 – 100,000 150,000 – 180,000
 Lớp 12, Luyện thi Đại học 110,000 – 130,000 180,000 – 220,000
 Ngoại ngữ 130,000 – 150,000 220,000 – 250,000

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *